Prøver for innvandrere høsten 2017

Samfunnskunnskapsprøve

Herøy voksenopplæring arrangerer prøver i samfunnskunnskap og statsborgerprøven for innvandrere fredag 24. november kl. 08.30 på kommunehuset. Påmelding må gjøres innen 15. november.

Påmelding gjøres på internett på www.samfunnskunnskapsprøven.no innen 15.11.17 og det koster 300 kroner å delta.

Hvis du trenger hjelp med påmelding kan du kontakte Birgit Fossheim på Herøy voksenopplæring.

Tlf. 47 90 88 29. E-post: birfos@skole.iheroy.no

Prøver for voksne innvandrere
Herøy kommune arrangerer prøver i samfunnskunnskap og statsborgerprøven for innvandrere etter behov.

Kontakt Herøy voksenopplæring, tlf. 47908829, dersom du ønsker å ta prøve. Du kan også komme til Herøy voksenopplæring på Møtestedet onsdager etter klokka 14.30 for informasjon og påmelding.

Norskprøver arrangeres to ganger i året. Neste prøve arrangeres i november/desember 2017.

Følg med på www.norskprøven.no eller ta kontakt med Herøy voksenopplæring dersom du ønsker å ta norskprøve.

Du må betale for prøvene.

Annonser