Passasje mellom helsehus og omsorgssenter på plass

Passaje mellom helsehus og omsorgssenter_Svend Morten

Det er nå laget en passasje for gående mellom eksisterende helsehus og omsorgssenter. Alle oppfordres også til å respektere gjeldene parkeringsbestemmelser.

Det pågår nå arbeid med bygging av nye omsorgsboliger mellom helsehuset og omsorgssenteret. I den forbindelse har adkomsten til omsorgssenteret i en periode skapt en del frustrasjon for både besøkende og naboer.

Vis respekt for naboer
HMS-ansvarlig Svend Morten Reinertsen for byggherren XO Construction opplyser til Herøyfjerdingen at det nå har kommet på plass en ferdselskanal for gående mellom dagens helsehus og omsorgssenter. Han henstiller også alle om å vise respekt for naboer og å følge parkeringsbestemmelsene.

- Det har vært et problem at det parkeres på private eiendommer og at folk går i hagene til folk for å komme seg til omsorgssenteret. Dette må ikke forekomme og vi henstiller alle til å vise respekt for naboene i området. Det er i seg selv belastende å bo så nært et anleggsområde uten at man også i tillegg skal slite med parkerte biler og folk som går rundt husveggene, sier Reinertsen.

En del av problematikken rundt dette har vært at adkomsten til Herøy omsorgssenter har vært veldig begrenset i en periode. Eneste godkjente passasje har vært via Åsveien og Karolineveien og dette har ført til at det er mange som har tatt snarveier over private eiendommer.

Parkeringsbestemmelser
Under byggeperioden er det også begrenset med parkeringsplasser tilgjengelig. Dette medfører at ansatte på omsorgssenteret skal parkere på torget ved Helgeland sparebank eller rådhuset, mens ansatte og besøkende til helsehuset kan parkere på den nye opparbeidede parkeringsplassen nord for dagens helsehus. Dette gjelder også de som skal til lege, helsesøster og tannlege.

- De eneste som kan kjøre helt fram til døra til helsehuset er syketransport og entreprenør. Det er ingen som skal parkere ved inngangen, sier Reinertsen.

De som skal til treningssenteret på kveldstid skal også parkere på den nye parkeringsplassen og gå til treningssenteret. Det er ikke anledning for disse å kjøre via Karolineveien og parkere bilene sine utenfor treningssenteret som ligger i kjelleren på Herøy omsorgssenter. Parkeringsplassene der er forbeholdt hjemmesykepleie, vaktmestere og bevegelseshemmede.

- Vi ser også at det er mange som parkerer bilene utenfor boligene i Karolineveien når de skal til treningssenteret eller omsorgssenteret. Dette er det ikke anledning til, avslutter Reinertsen.

Passaje mellom helsehus og omsorgssenter_Svend Morten
Det er nå endelig mulig å bevege seg til fots mellom dagens helsehus og Herøy omsorgssenter.

Annonser