08. september kl. 10:45

Nytt design -

Herøyfjerdingen er lagt om til nytt og mer moderne design. Vi ber om forståelse for at det i en periode kan bli noen skjønnhetsfeil.

Les mer..

Pasient- og pårørendeopplæring

Årshjul læring og mestring

Helgelandssykehuset tilbyr tilrettelagt opplæring for pasienter og pårørende, som oftest i form av pasientkurs.

Lærings- og mestringskurs arrangeres i samarbeid med erfarne brukere, brukerorganisasjoner og kommunehelsetjenesten og tilbyr blant annet kurs i:

  • Sykelig overvekt
  • Diabetes
  • ME/CFS
  • Hjertekurs
  • Livslyst (kreft)

Årshjul læring og mestring.png

 

 

 

Les hele oversikten her.

Annonser