Overrakte penger til nytt lydanlegg på Fellesstua

Innsamling til lydanlegg_Ellinor

Ellinor Olsen fra Seløy har samlet inn 30 000 fra Marine Harvest og Seløy Sjøfarm til nytt lydanlegg på Fellesstua. Under gårsdagens formannskapsmøte overrakte hun gaven til ordføreren.

Ellinor Olsen er en driftig dame som gjør en stor frivillig innsats i kommunen. Hun er også ofte innom kommunens Fellesstue i Karolineveien og har sett seg lei på at de har et lydanlegg som fungerer dårlig.

Ellinor poengterte at Fellesstua er kommunens eiendom og har mange brukere med veldig dårlig hørsel. Hun fikk en lys ide og tok seg derfor en prat med kirkeverge Bård Grønbech om saken. Han har sørget for et godt lydanlegg i kirka.

- Jeg har vært på en tiggerunde og fått penger til lydanlegg fra Seløy Sjøfarm og Marine Harvest og dette setter jeg stor pris på. Lydanlegget koster etter det jeg har fått høre 30 000 kroner uten utstyr til teleslynge og montering. Jeg håper derfor at kommunen kan bidra med dette, sa Ellinor til formannskapets medlemmer under overrekkelsen.

Liker at folk tar tak
Ordfører Arnt Frode Jensen satte selvsagt pris på gaven og holdt en liten takketale der han lovte at kommunen skulle få dette på plass. I tillegg ønsket han også at Fellesstua skulle få en liten ansiktsløftning.

- Jeg setter veldig stor pris på det private initiativet. Selv om jeg er sosialdemokrat liker jeg at folk setter i gang ting. Er det noe herøyfjerdingene er kjent for så er det at de tar skjeen i egne hender og gjør noe med de utfordringer de har. Nå har du sett at vi har ei utfordring med lydanlegget og derfor tatt grep. Dette setter jeg stor pris på.

- Nå vet jeg ikke hvor mye jeg skal love, men jeg har vært på Fellesstua for en stund siden og sett at også møblene der er dårlige. Jeg tror nok derfor at det fra formannskapets side er ønskelig med en ansiktsløfting der. Det er derfor ønskelig at rådmannen ser på hva som trengs for å få til ei fornying av møbelsettet der. Lydanlegg og teleslynge skal vi selvsagt sørge for kommer på plass, sa ordføreren i sin takketale til Ellinor.

Innsamling til lydanlegg_Seløy sjøfarm
Daglig leder Jan Erik Jakobsen i Seløy Sjøfarm overrakte pengegaven på vegne av bedriften. Fra venstre: Jan Erik Jakobsen, Ellinor Olsen og ordfører Arnt Frode Jensen.
Innsamling til lydanlegg_Marine Harvest
Maria Jakobsen overrakte pengegaven fra Marine Harvest.

Annonser