Opplæringspris til Herøy ASVO

Opplæringspris til Herøy ASVO_Ragnhild med prisen

Herøy ASVO ble i begynnelsen av mai tildelt opplæringsprisen for 2016 fra Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland.

Hvert år tildeles prisen til en av medlemsbedriftene som har utmerket seg med godt arbeid innen fagopplæring over tid. For å få prisen må man ha et høyt inntak av lærlinger og ha aktivitet på mange arenaer. Bedriften må også benytte seg av både lærling/lærekandidatordningen og praksisordningen.

Under Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland sitt årsmøte onsdag 3. mai ble prisen overrakt til Ragnhild Larsen v styreleder Tor Hugo Hestnes. Prisen består av et glassfat fra Turid Grov og blomster.

Herøy ASVO har over flere år gjort et godt arbeid med stor fokus på lærekandidater, men også ordinære lærlinger. De tilbyr dessuten læretid i flere fag, og har stor bredde på sine tilbud.
Mange samarbeidspartnere
Ragnhild Larsen er opptatt av å få fram at Herøy ASVO er avhengig av å ha mange samarbeidspartnere for å lykkes med sitt arbeid.

- Vi har mange dyktige samarbeidspartnere som gjør en god jobb og har også flere dyktige ressurspersoner hos oss med erfaring.

- Tålmodighet er viktig i den jobben vi gjør og i mange tilfeller er det en tidkrevende jobb å få folk til å fungere i arbeidslivet igjen. I noen tilfeller må vi starte med må vekke dem om morgenen. Da er det også ekstra spennende å se den utviklingen som enkelte har, sier Larsen.

Herøy ASVO er godkjent lærebedrift innen syv fagområder. Disse fagene er yrkessjåfør, renholdsoperatør, vaskerifaget, kontorfag og administrasjon, logistikk, aktivitør og kokk.

Utmerker seg på mange områder
Daglig leder i Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Arnfinn Rørvik sier til Herøyfjerdingen at Herøy ASVO har fått prisen på grunn av at de utmerker seg på mange områder.

- Det står respekt av at en såpass liten bedrift i 2016 hadde 5 lærlinger eller lærekandidater hos seg. De har også et bredt fagspekter å tilby og det at de også tar inn lærekandidater er en stor fordel, sier Rørvik.

Lærekandidat
Lærekandidat kan være et alternativ for den har vanskelig for å fullføre et fag- eller svennebrev. Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse. 

Som lærekandidat inngår du en opplæringskontrakt med en lærebedrift. Det er ikke krav om at du må ha bestått fag på videregående skole. Det er mulig å få opplæringskontrakt rett etter ungdomsskolen, og det er heller ingen øvre aldersgrense.

Læretiden varierer fra 1-4 år, og planen for opplæringen lages etter hva du kan og hva du ønsker å lære.
Kilde: utdanning.no

Trykk her for å lese mer om Herøy ASVO
 

 

Opplæringspris til Herøy ASVO_Ragnhild med prisen
Her er Ragnhild Larsen med det synlige beviset på at Herøy ASVO er tildelt opplæringsprisen for 2016.
Opplæringspris til Herøy ASVO_pris
Prisen er et glassfat som er laget av Turid Grov.
Opplæringspris til Herøy ASVO_Ragnhild og Tor Hugo
Styreleder i Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland delte ut prisen under sitt årsmøte 3. mai. (Foto fra Facebook-sidene til Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland)

Annonser