Ønsker forslag på kandidater til ulike priser

Kulturprisen

Herøy kommune ønsker forslag på kandidater til kulturpris, næringspris og unge kunstneres pris innen 18. april 2017.

Kulturpris 2017
Prisen kan tildeles personer eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Herøy.

Næringspris 2017
Næringsprisen i Herøy har som formål å stimulere grûnderånden som bidrar til nyskapning og utvikling av næringslivet i kommunen. Næringsprisen tildeles grûndere, i form av enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner, som bidrar eller har bidratt til et næringsliv i vekst.

Unge kunstneres pris 2017
Prisen kan tildeles en ung kunstner som enten er bosatt i Herøy eller kommer fra kommunen som utmerker seg innenfor et utvidet kulturbegrep som omfatter sang, musikk, bildene kunst, kunsthåndverk, dans, litteratur, teater, film og idrett.

Begrunnet forslag på kandidater sendes Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy eller på epost til post@heroy-no.kommune.no innen 18. april 2017.

Eventuelle priser deles ut på kulturkvelden under Herøydagan 23. juni.

Kulturprisen
Her er fjorårets prisvinnere på scenen i Herøyhallen. Næringsprisen ble tildelt Torid Braseth, unge kunstneres pris gikk til Sigurd Albrigtsen Sjåvik og kulturprisen gikk til foreningen Herøydagan, representert med leder Britt Anne Karlsen.

Annonser