Nytt samferdselskart skaper reaksjoner

Ferga kommer inn

Under spørrehalvtimen i kommunestyremøtet 17. oktober var det flere representanter som var bekymret for det nylig vedtatte samferdselskartet.

Oddrun Dahlheim (V) ville vite hva kommunen gjør for å påvirke det nye samferdselskartet. Hun pekte blant annet på at reisende med bil fra Brasøy vil få en mye lengre reise når de skal tvinges til å reise via Søvik for å komme til kommunesenteret. Hun var også kritisk til godsavviklingen i Husvær når hurtigbåten ikke lenger skulle anløpe stedet.

Ordfører Arnt Frode svarte at kommunen hadde lagt fram alle disse synspunktene til fylket og refererte til vedtatt uttalelse i siste formannskapsmøte (trykk her for møteprotokoll).

- Jeg var i Svolvær under siste møte i Fylkestinget og la fram våre synspunkter. Vi kjører hardt på at veien mellom Herøy og Dønna først må utbedres og at ferja fra Brasøy må innom Flostad. Vi har også sett på priser og funnet ut at det nye ruteforslaget vil innebære at det vil koste 600 kroner tur/retur fra Brasøy til Flostad. Per Johansen har også signalisert at han vil stoppe godshåndteringen hvis dette blir gjennomført. Møreforskning er satt på saken og ser på detaljer. Ordningen som er lagt fram er ikke til å leve med, sa Jensen.

Arnt Erling Paulsen /Ap) tok også opp det nye samferdselskartet og stilte spørsmål ved både kapasitet og åpningstid.

Ordfører Jensen svarte at åpningstiden er viktig og at det nå jobbes med å få inn seinturen klokka 23.30 fra Flostad som ligger i anbudet.

- Jeg har pratet med flere i Boreal som mener at kapasitet ikke skal bli et problem hvis det blir direkterute som går hele tiden, svarte Jensen.

Paulsen repliserte at man kanskje ikke burde vektlegge synspunktene fra Boreal for mye. Til dette svarte Jensen at han hadde tiltro til at disse personene visste hva de snakket om.

- Dette er folk som har stor kompetanse på å lage ruteforslag, sa Jensen.

I vedtaket fra Fylkestinget 9. oktober 2017 åpnes det for dialog mellom Fylkesrådet og kommunene i pkt. 3 d.
«For noen ferjestrekninger legges det opp til noe redusert åpningstid. Fylkestinget ber fylkesrådet føre en dialog med kommunene om den endelige løsningen og om alternative ruteendringer som kan gi samme økonomiske effekt.»

Siste ordet er nok derfor ikke sagt i denne saken.

Trykk her for å lese hele saken på nettsidene til Nordland Fylkeskommune.

 

Kommunestyremøte 17
Oddrun Dahlheim var kritisk til det nye rutetilbudet for Husvær og Brasøy.
Kommunestyremøte 17
Arnt Erling Paulsen var også kritisk til det nye samferdselskartet.
Kommunestyremøte 17
Ordfører Arnt Frode Jensen sa at den nye ordningen ikke var til å leve med.

Annonser