Ledige stillinger i Herøy kommune

Silvalen

Herøy kommune har ledig stillinger som fagansvarlig leder i Valsåsen bofellesskap, vernepleier, hjemmehjelp og helsefagarbeider. Søknadsfrist for alle stillingene er 28.november.

Fagansvarlig leder Valsåsen bofellesskap (100% - vikariat med mulighet for fast stilling).

Beskrivelse avdeling
Valsåsen bofellesskap er et botilbud for mennesker med ulike behov. Bofellesskapet består av 9 leiligheter tilknyttet fellesareal og personalbase. En av leilighetene fungerer som kommunal avlastningsbolig for barn og unge. Enheten har en bemanning på 11 ansatte. Personalet består av vernepleiere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere. Det er heldøgns bemanning ved boligene.  Bofellesskap i Valsåsen er organisatorisk underlagt enheten hjemmetjenesten.

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for driften ved avdelingen i samarbeid med enhetsleder.
 • ansvar for det faglige i avdelingen og medansvar for å utvikle kvalitet og service i pasienttilbudet.
 • delta i avdelingens lederteam.
 • Stillingen inngår i turnusarbeid med arbeidshelg for tiden hver fjerde helg.

For å lese fullstendig utlysningstekst og for å søke på stillingen se her.


Vernepleier 3.gangs utlysing (75% stilling, snarlig tiltredelse).

Beskrivelse avdeling
Valsåsen bofellesskap er et botilbud for mennesker med ulike behov. Bofellesskapet består av 9 leiligheter tilknyttet fellesareal og personalbase. En av leilighetene fungerer som kommunal avlastningsbolig for barn og unge. Enheten har en bemanning på 11 ansatte. Personalet består av vernepleiere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere. Det er heldøgns bemanning ved boligene.  Bofellesskap i Valsåsen er organisatorisk underlagt enheten hjemmetjenesten.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for igangsetting, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av tjenestetilbudet til brukeren.
 • Det vektlegges å jobbe målrettet sammen med bruker, samt ivareta brukers rettsikkerhet.
 • Tilby brukerne opplevelser og et kvalitativt godt tjenestetilbud innen gjeldende rammer og lovverk.
 • Turnusarbeid / rundturnus.
 • Tverrfaglig samarbeid med de øvrige avdelingene.

For å lese fullstendig utlysningstekst og for å søke på stillingen se her.


Hjemmehjelp (2 x 75% stilling - vikariat med mulighet for fast stilling, snarlig tiltredelse).

Stillingen er på dagtid. Du må ha egen bil og førerkort.

Arbeidsoppgaver

 • Renholdsoppgaver i brukers hjem.
 • Enkle hjemmesykepleieoppdrag.
 • Rapportering og dokumentering i fagprogrammet

For å lese fullstendig utlysningstekst og for å søke på stillingen se her.


Helsefagarbeider  (95% stilling, for tiden ved sykeavdelingen, Ledig fra og med 9.januar 2017)

Beskrivelse avdeling
Herøy sykehjem har 2 avdelinger, inndelt i en somatisk og en skjermet avdeling, med til sammen plass for18 pasienter. Herøy sykehjem er en del av Utviklingssenter for sykehjemmene i Nordland. Herøy, Alstadhaug, Leirfjord og Dønna. Hvor hovedmålet skal være, pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem i fylket.

Arbeidsoppgaver

 • Turnusarbeid / rundturnus.
 • Tilrettelegge for beboernes daglige omsorg.
 • Oppfølging som primærkontakt
 • Rapportering og dokumentering i fagprogrammet
 • Skape trivsel i bomiljøet

For å lese fullstendig utlysningstekst og for å søke på stillingen se her.

 

Flyfoto_sentrum
Herøy kommune logo

Annonser