Ledige stillinger i Herøy barnehage

Best på barnehage_ut på tur

Herøy kommune utvider Herøy barnehage, og har flere ledige stillinger fra januar 2018. Søknadsfrist er 21. november 2017.

Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder. Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1790 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser.

Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har en svært positiv utvikling basert på økt oljeaktivitet og er et av landets største oppdrettsområder.

100 % pedagogisk leder

Det kan bli endringer i stillinger på grunn av interne omrokkeringer.

Beskrivelse avdeling
Herøy barnehage er en kommunal barnehage som nå utvides til 6 avdelinger, med 108 plasser i alderen 0 til 6 år.  Vi ligger sentralt i forhold til både naturen og vårt nærmiljø. Vi har fokus på friluftsliv og utelek, samt språk og kommunikasjon. Vi er inne i spennende utviklingsprosjekter som vi ønsker at du blir en viktig del av. Vi er en flerkulturell barnehage med barn fra 8 forskjellige land.

Vi søker deg som:
- er utdannet barnehagelærer
- tar lederansvar, er beslutningsdyktig og tydelig.
- kan organisere og lede en avdeling
- kan jobbe målrettet med barnet i fokus
- planlegger, gjennomfører, evaluerer arbeidet sitt og er åpen for læring
- har evne til å tenke nytt og videreutvikle barnehagen
- har gode samarbeidsevner
- er serviceinnstilt og brukerorientert
- fleksibel og positiv
- har stort engasjement og evne til å inspirere, engasjere og veilede medarbeidere mot felles mål
- er friluftinteressert og liker å tilbringe store deler av arbeidsdagen ute.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
CV legges ved, og vi ønsker 2 referanser.
Menn oppfordres til å søke.

2 x 100 % barne- og ungdomsarbeider

Det kan bli endringer i stillinger på grunn av interne omrokkeringer.

Vi søker deg som:
- er utdannet barne- og ungdomsarbeider
- kan jobbe målrettet med barnet i fokus
- planlegger, gjennomfører, evaluerer arbeidet sitt og er åpen for læring
- har evne til å tenke nytt og videreutvikle barnehagen
- har gode samarbeidsevner
- er serviceinnstilt og brukerorientert
- fleksibel og positiv
- har stort engasjement og evne til å inspirere, engasjere og veilede medarbeidere mot felles mål
- er friluftinteressert og liker å tilbringe store deler av arbeidsdagen ute.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
CV legges ved, og vi ønsker 2 referanser.
Menn oppfordres til å søke.

50 % assistent

Det kan bli endringer i stillinger på grunn av interne omrokkeringer.

Vi søker deg som:
- kan jobbe målrettet med barnet i fokus
- planlegger, gjennomfører, evaluerer arbeidet sitt og er åpen for læring
- har evne til å tenke nytt og videreutvikle barnehagen
- har gode samarbeidsevner
- er serviceinnstilt og brukerorientert
- leksibel og positiv
- har stort engasjement og evne til å inspirere, engasjere og veilede medarbeidere mot felles mål
- er friluftinteressert og liker å tilbringe store deler av arbeidsdagen ute.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
CV legges ved, og vi ønsker 2 referanser.
Menn oppfordres til å søke.

Vi tilbyr deg:
- et faglig godt miljø og spennende utfordringer.
- å være en del av lederteamet i barnehagen
- en lærende organisasjon som er i endring og utvikling
- fine turer i nærområdet og flotte naturopplevelser.

Andre opplysninger
Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre
Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via Herøy kommunes hjemmeside.
Søknadsfrist er 21. november 2017 for alle stillinger.
Trykk her for å søke.

Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Kontaktperson
Line Olsen Roan, Enhetsleder, mobil: 90751602, line.olsen.roan@heroy-no.kommune.no

Annonser