Silvalen
Torsdag
Torsdag Delvis skyet
16°
Delvis skyet
Svak vind
Fredag
Fredag Skyet
18°
Skyet
Laber bris

Ledige midler til holdningsskapende arbeid i trafikken

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg kunngjør at de har ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

NFK_trafikksikkerhetsutvalget

Midlene tildeles til andre halvår av 2017 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Midlene kan ikke benyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc., men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver m.m.

Et tradisjonelt tiltak på våren er sykkelopplæring. Det anbefales å gå inn på www.nfk.no/nftu for nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene, samt sykkelopplæring og
sykkelgårdene i Nordland.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag merket med «Søknad om holdningsskapende midler 2017» sendes til:

firmapost-nord@vegvesen.no

eller til
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 BODØ 

Søknadsfrist 1.oktober 2017

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silje.fisktjonmo@vegvesen.no

Hvordan få støtte til holdningsskapende tiltak?
 

Web levert av CustomPublish AS