Ledig stilling i Valsåsen bofellesskap

Valsåsen bofellesskap

Herøy kommune har ledig 75  prosent fast stilling som vernepleier ved Valsåsen bofellesskap. Søknadsfrist er 21. november 2017.

Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder. Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1790 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser.

Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har en svært positiv utvikling basert på økt oljeaktivitet og er et av landets største oppdrettsområder.

75  % fast stilling som vernepleier ved Valsåsen bofellesskap.

Beskrivelse avdeling
Valsåsen bofellesskap er et botilbud for mennesker med ulike behov. Bofellesskapet består av 9 leiligheter tilknyttet fellesareal og personalbase. En av leilighetene fungerer som kommunal avlastningsbolig for barn og unge. Enheten har en bemanning på 11 ansatte. Personalet består av vernepleiere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere. Det er heldøgns bemanning ved boligene.  Bofellesskap i Valsåsen er organisatorisk underlagt enheten hjemmetjenesten.

Arbeidsoppgaver
- Ansvar for igangsetting, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av tjenestetilbudet til brukeren.
- Det vektlegges å jobbe målrettet sammen med bruker, samt ivareta brukers rettsikkerhet.
- Tilby brukerne opplevelser og et kvalitativt godt tjenestetilbud innen gjeldende rammer og lovverk.
- Turnusarbeid / rundturnus.
- Tverrfaglig samarbeid med de aktuelle samarbeidsparter.
- Tilrettelegging av aktiviteter for beboerne
- Skape trivsel i bomiljøet.

Vi søker personer som:
- tar ansvar og liker utfordringer
- har gode samarbeidsevner
- har interesse for å jobbe i miljøtjenesten
- har god faglig innsikt og forståelse
- har evne til å jobbe selvstendig og målrettet
- har evne til å kommunisere, inspirere og se muligheter
- har evne til å jobbe i en hektisk hverdag og ha evnen til nytenkning.

Krav til kompetanse
- Autorisasjon som offentlig godkjent vernepleier
- Erfaring med elektronisk pasient journal/IT-verktøy
- Søker må dokumentere at han/hun behersker norsk språk skriftlig og muntlig tilsvarende minimum norskprøve 3.
- Den som tilsettes må ha sertifikat

To referanser fra siste arbeidsforhold skal oppgis i søknad (nærmeste leder(e)).

Andre opplysninger
Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre
Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via Herøy kommunes hjemmeside.
Søknadsfrist er 21. november 2017.
Trykk her for å søke.

Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Kontaktperson
Wenche Sæthre Jørgensen, Enhetsleder, mobil: 90629198, wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no

Annonser