Konfirmantene samler inn penger til rent vann

Fasteaksjon 2017_bøssebærere

Tirsdag 4. april går årets storaksjon – fasteaksjonen - for Kirkens Nødhjelp av stabelen og i Herøy og Dønna er det konfirmantene som har dette oppdraget. Menighetspedagog Trine Heggheim ber folk ta godt i mot dem når de kommer på døra.

Akkurat nå er det kritisk tørke i flere afrikanske land og over 660 millioner mennesker må drikke urent vann. Det er i kriser at tilgangen til vann er ekstra kritisk og dersom det bygges brønner i vanlige tider, så er det flere mennesker som får tilgang til rent vann når en tørkekrise slår inn, slik den gjør i Somalia, Sør-Sudan og landene rundt Tsjadsjøen akkurat nå.

Kirkens Nødhjelp jobber alle disse stedene, og i fjor fikk organisasjonen inn 34 millioner kroner under sin fasteaksjon. Pengene sørger for at mange tusen mennesker får tilgang til rent drikkevann, og på den måten redder menneskeliv.

Landsdekkende aksjon gjennom 50 år
– Det er stort å få være en del av en landsomfattende aksjon, der menigheter over hele landet går sammen om å gi flere rent vann. Mange vil si at det ikke er vår oppgave å sikre rent vann til folk i andre land, men som kirke er vi del av en verdensomfattende bevegelse, og vi i Herøy og Dønna menighet skal ta vår del av ansvaret, sier menighetspedagog Trine Heggheim.

Fasteaksjonen blir arrangert i byer og bygder over hele landet, og det er i år den 50. gangen at Kirkens Nødhjelp arrangerer aksjonen. I år er også Fasteaksjonen den diakonale delen av Den norske kirke sin markering av at det er 500 år siden den lutherske reformasjonen skjedde.

Millioner med urent drikkevann
– Diakoni er en helt sentral del av en kirke sin virksomhet, og Kirkens Nødhjelp er stolte av å være det diakonale delen av 500-årsmarkeringen av reformasjonen. Vi vet også at dette jubileet blir feiret i kirker i landene hvor vi driver med nødhjelp og bistand, og det er fint å se hvordan tro kan bygge broer, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland.

Over hele Norge vil bøssebærere banke på dører fra den 2. til 4. april slik at flere kan få rent vann. Gjennom de 50 årene Fasteaksjonen har blitt arrangert har en million nordmenn gått med bøsser, og flere hundre tusen mennesker har fått hjelp på ulike vis.

I år er det rent vann som står i sentrum, for selv om rent drikkevann er en rett alle mennesker har, så er det likevel millioner av mennesker som ikke har tilgang til slikt vann i dag.

– Det har Herøy menighet tenkt å gjøre noe med sammen med Kirkens Nødhjelp. Vi vil besøke så mange hjem som mulig, slik at flest mulig kan få sjansen til å støtte Kirkens Nødhjelps arbeid, og at flere på den måten kan få rent drikkevann, sier Heggheim

Gudstjeneste i Herøy kirke søndag
- På gudstjenesten i Herøy kirke søndag 2.april kl 18 vil konfirmantene fra både Herøy og Dønna delta, og det vil være fokus på aksjonen og mulighet til å gi bidrag til den under ofringen. Det er kirkekaffe etterpå, og alle er hjertelig velkommen, avlutter Trinen Heggheim.

Se denne nettsiden for å lese mer om årets aksjon.

 

Fasteaksjon 2017_bøssebærere
Frida Nordnes Prestø og Live Hov Grønbech fra Herøy er to av konfirmantene som skal i aksjon tirsdag. (Foto: Trine Heggheim)
Fasteaksjonen 2017
Foto: Håvard Bjelland, for Kirkens Nødhjelp.

Annonser