Høring - Forvaltning av hjortevilt 2018

Åpner for rådyrjakt på Staulen

Kommunale målsettinger for forvaltning av hjortevilt 2018 - 2021, Herøy kommune, er lagt ut til høring. Høringsfristen er 22.02.2018. (Ny frist!)

Formannskapet i Herøy kommune har i møte 26.01.2018 vedtatt å legge forslag om Kommunale målsettinger for forvaltning av hjortevilt 2018 – 2021 ut til høring.

Høringsfristen er 13.02.2018.

Høringsdokumentene kan lastes ned fra Herøy kommunes hjemmeside eller ved å trykke her.

Høringsuttalelser leveres skriftlig til:
post@heroy-no.kommune.noeller

Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy

Innspill til høring merkes med saksnummer 18/44.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Elisabeth Pedersen på e-post elisabeth.pedersen@donna.kommune.no.

Annonser