Herøykalenderen for 2017 er i salg

Herøykalenderen 2017

Herøy bygdebokutvalg presenterer i år den 32. utgaven av Herøykalenderen. De takker alle som har bidratt med bilder.

Kalenderen har bilder fra alle kretsene i Herøy kommune, så det skulle være noe for en hver smak.

Komiteen er kontinuerlig på jakt etter bilder og vil gjerne låne bilder fra publikum. Har du bilder du mener kan være egnet for neste utgave bes du derfor om å ta kontakt. Bildene kan leveres til Herøy bygdebokutvalg, servicekontoret på rådhuset eller Herøy bygdesamling.

Herøy bygdebokutvalg består av:

  • Jon Ove Ottesen - tlf. 911 85 366
  • Karin Rølvåg - tlf. 402 04 614
  • Brith Jakobsen - tlf. 950 64 482

Salg og bestilling
Kalenderen kan kjøpes på rådhuset og er også lagt ut for salg på flere butikker i Herøy.

Prisen er kr.100,- og kalenderen kan bestilles på tlf. 750 68 000 eller på epostadresse post@heroy-no.kommune.no .
Porto kommer i tillegg hvis du ønsker kalenderen sendt i posten.

 

Herøykalenderen 2017_Coop-huset
Her ser vi et av bildene fra juli 2017. De har kalt det Coop-huset på grunn av at det lå like ved der Coop Prix ligger i dag. Vi ser Halgrim, Benoni, Jenny, Else m/Bodil (nå gift Brunsvik), Eilif m/Bjørg, Asbjørn Henriksen og Per Johnsen. Bildet er tatt i 1940-årene. (Foto: Sigvald Vollen. Utlånt av Tor Henrik Vollen)

Annonser