Helgelands mest effektive kommune

Silvalen

Herøy er Helgelands mest effektive kommune på Kommunal- og moderniseringsdepartementets effektivitetsbarometer. Vi topper også lista i vår kommunegruppe.

Oversikten ble lagt ut på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettside torsdag morgen.

På en skala fra 0 til 100 får Herøy en effektivitetsverdi på 87 poeng. De mest effektive kommunene innenfor et tjenesteområde og en gruppe av sammenliknbare kommuner får effektivitetsverdi 100. Tallet innebærer derfor at Herøy er kun 13 prosent mindre effektiv enn den mest effektive kommunen.

Kommunene er målt på tjenesteområdene barnehage, grunnskole og pleie- og omsorg. Herøy skårer høyest på pleie- og omsorg hvor vi har en effektivitetsverdi på hele 92.

Rana og Brønnøy er de kommunene på Helgeland som ligger nærmest oss med en effektivitetsverdi på henholdsvis 82 og 80.

Kommunene er gruppert slik at de skal kunne sammenligne seg med hverandre. Herøy går helt til topps i gruppe 02 som er «små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og middels frie disponible inntekter».

Her er tall for noen av kommunene på Helgeland:

Herøy         87
Rana          82
Brønnøy     80
Vefsn         74
Dønna        73 (kun tall fra 2014)
Alstahaug   72
Leirfjord      53

Trykk her for å se nærmere på effektivitetsbarometeret på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettside

Silvalen
I følge effektivitetsbarometeret til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er Herøy den mest effektive kommunen på Helgeland.

Annonser