Gudstjenster i Herøy og Dønna

Vigdis Jensen

Søndag 26.mars er det gudstjenester i Herøy kirke og Nordvik kirke.

Herøy kirke kl. 11.00     
Gudstjeneste ved Kari Sjursen og Joanna Engesvik-Galkin

  • Dåp
  • Ofring til menighetens eget arbeid
  • Kirkekaffe

Nordvik kirke kl. 18.00
Kveldsgudstjeneste ved Eva Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin

  • Nattverd og lystenning
  • Ofring til Menighetens eget arbeid
  • «På kirkebakken» - Menighetens årsmøte + kirkekaffe

 

 

Nordvik kirke
Nordvik kirke

Annonser