Gudstjenester i Herøy og Dønna

Herøy kirke

Lørdag 4.november arrangeres det barnefestival i Dønnahallen kl. 10:30 og gudstjeneste kl. 15:00. Det blir allehelgensgudstjenester i Nordvik kirke og Herøy kirke søndag 5.november.

4. november:

Barnefestival i Dønnahallen kl. 10.30

Gudstjeneste kl. 15.00

5. november:

Nordvik kirke kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste ved Eva Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin

Nattverd og lystenning

Ofring til De fire diakoniinstitusjoner

Herøy kirke kl. 18.00   
Allehelgensgudstjeneste ved Gunnar Masvie og Joanna Engesvik-Galkin Nattverd

Nattverd og lystenning

Ofring til menighetens eget arbeid

Barnefestival 2015_Harry instruerer i dragelaging
Barnefestival 5
Nordvik kirke
Nordvik kirke

Annonser