Gudstjenester i Herøy og Dønna

Foto: Annette Stenseng

Søndag 25.juni er det gudstjenester i Herøy kirke pg Nordvik kirke. I Herøy kirke deltar Hans Inge Fagervik og barnekor.

Herøy kirke kl. 12.00     

Herøydagsgudstjeneste ved Kari Sjursen og Joanna Engesvik-Galkin

Sangandakt ved Hans Inge Fagervik og barnekor

50-års konfirmantjubileum

Ofring til menighetens eget arbeid

 
Nordvik kirke kl. 18.00

Gudstjeneste ved Kari Sjursen og Joanna Engesvik-Galkin

Ofring til menighetens eget arbeid

 

Hans Inge
Hans Inge Fagervik
Nordvik kirke
Nordvik kirke

Annonser