Gudstjenester i Herøy og Dønna

Herøy kirke

Det er gudstjenester i Herøy kirke og Nordvik kirke søndag 14.mai og 17.mai.

14. mai

Nordvik kirke kl. 11:00
Samtalegudstjeneste ved Gunnar Masvie, Trine Heggheim og Joanna Engesvik-Galkin

  • Konfirmantene deltar
  • Ofring til menighetens eget arbeid
  • Kirkekaffe

Herøy kirke kl. 18:00   
Samtalegudstjeneste ved Kari Sjursen, Trine Heggheim og Joanna Engesvik-Galkin

  • Konfirmantene deltar
  • Ofring til Kirkens bymisjon
  • Kirkekaffe

17. mai

Nordvik kirke kl. 10:00
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin

  • Dønnahorn spiller
  • Ofring til menighetens eget arbeid

Herøy kirke ca kl. 11.30 (Gudstjenesten starter når 17-mai toget ankommer kirka)

Gudstjeneste ved Kari Sjursen

  • Korpset spiller
  • Ofring til Rådet for psykisk helse
Herøy kirke
Herøy kirke
Dønnes kirke
Dønnes kirke

Annonser