Gudstjenester i Herøy og Dønna

Foto: Annette Stenseng

Det er gudstjenester i Dønnes kirke og Herøy kirke søndag 7.mai.

Dønnes kirke kl. 11:00:
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin

  • Dåp
  • Nattverd
  • Ofring til Stefanusalliansen
  • Kirkekaffe

Herøy kirke kl. 18.00
Gudstjeneste ved Kari Sjursen og Joanna Engesvik-Galkin

  • Nattverd
  • Ofring til Stefanusalliansen
  • Kirkekaffe
Dønnes kirke
Dønnes kirke

Annonser