Gudstjenester i Herøy og Dønna

Vigdis Jensen

Det er gudstjenester i Løkta kirke lørdag 29. april og Herøy kirke søndag 30. april.

Lørdag 29. april - gudstjeneste og tur til Løkta

  • Ferje fra Bjørn kl. 10.05 retur kl. 16.35
  • Gudstjeneste i Løkta kirke kl. 11.30
  • Etter gudstjenesten blir det kaffesalg med foredrag om kirkas historie
  • Guidet tur rundt Løkta med stopp på blant annet Skyhåjen
  • Rømmegrøt på bedehuset kl. 15.00
  • Arr. Dønna menighet og Løkta bedehusforening

Søndag 30. april - Herøy kirke kl. 11.00     

  • Gudstjeneste ved Gunnar Masvie og Joanna Engesvik-Galkin
  • Dåp
  • Ofring til menighetens eget arbeid
  • Kirkekaffe

 

Vigdis Jensen
Herøy kirke.
Løkta kirke
Løkta kirke

Annonser