Folkehelseuka 2017

Folkehelseuka logo

Det skjer mye godt og positivt folkehelsearbeid i Nordland. Folkehelseuka er en ekstra markering av dette arbeidet og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet. Planlagte aktiviteter for folkehelseuka meldes innen 10. september.

Årlig markering
Folkehelseuka 2017 arrangeres i uke 38, 18. - 24. september. Folkehelseuka i Nordland ble arrangert for første gang i 2013.

Aktiviteter
Folkehelsekoordinator oppfordre alle (enkeltpersoner, frivillige lag og foreninger, private næringsdrivende mm.) til å melde inn planlagte aktiviteter for folkehelseuka innen 10. september. Folkehelse er et vidt begrep så det er nesten ingen grenser for hva folkehelseuka kan inneholde.

Aktivitetene vil bli samlet i et eget program på Herøyfjerdingen

Eksempler på aktiviteter:
- Markering av nye tilbud som snart er på plass
- Kulturelle aktiviteter
- Friluftsaktiviteter
- Foredrag
- Idrettsarrangementer
- Markering i lokaler som arbeider med folkehelse
- Arenaer der lag, foreninger og frivillige organisasjoner kan markedsføre seg.

Markering på din arbeidsplass

Aktiviteter kan meldes til: karina.kilvaer@heroy-no.kommune.no .

Du kan lese mer om folkehelseuka , her

Annonser