Flott markering av MOT til å glede-dagen

MOT til å glede 2017_signering av manifest

Torsdag 23. november ble MOT til å glede-dagen markert på Herøy skole med blant annet signering av nytt inkluderingsmanifest.

Herøy kommune satser bredt på MOT gjennom tre forpliktende avtaler. Gjennom avtalen «Kommunen som samfunnsbygger» forplikter kommunen seg til å utdanne minimum to toppledere i kommuneledelsen. Dette kan være ordfører, rådmann eller andre og de må delta på MOTs verdibaserte lederutviklingssamling som gjennomføres over tre dager.

I tillegg har de to avtaler som retter seg mot skolen der den ene heter «Robust ungdom» og den andre «Skolen som samfunnsbygger».

Sist torsdag ble elever og foreldre invitert til et kveldsarrangement i Herøy skoles aula der de det blant annet ble underskrevet et nytt inkluderingsmanifest. Arrangementet ble ledet på en profesjonell måte av elevrådsleder Live Hov Grønbech og ung MOTivator Andreas Johansen. De holdt flotte appeller om MOT og bandt arrangementet flott sammen. Mia Skipnes og Ingrid Kilvær Nilssen ble presentert som skolens to nye unge MOTivatorer som skal være med videreføre det arbeidet som gjøres i MOT på skolen.

Et nytt mobbemanifest ble underskrevet av skolens rektor Lars Olav Mogård-Larsen, elevrådsleder Live Hov Grønbech og varaordfører Elbjørg Larsen. Elbjørg holdt også en flott tale til forsamlingen der hun presiserte betydningen av at alle har et ansvar for å forhindre at noen blir utestengt og mobbet. Hun siterte blant annet med dette sitat fra Martin Luther King: Tragedien i verden er ikke grusomheten fra alle de onde menneskene, men det er stillheten og likegyldigheten fra de gode.

Kveldsarrangementet inneholdt også en artig lek og en vakker framføring av Nordnorsk julesalme av Ingrid Kilvær Nilssen og Tora Solhaug. Til slutt ble det kjørt en quiz som Kahoot med stort engasjement fra alle sammen.

Lagbygging
Tidligere på dagen ble elevene på ungdomstrinnet delt inn i seks grupper der de gjennom ulike øvelser måtte samarbeide for å oppnå best mulig resultat. Noen av elevene var også rundt og spredde glede på rådhuset i Herøy sammen med sine MOT-koordinatorer. Under kveldsarrangementet fikk også publikum i salen se skolens egne bilder fra øvselsene.

Kort om MOT
MOT er en ungdoms og samfunnsbygger som styrker ungdoms bevissthet og mot – til å leve, bry seg og si nei.

MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle.

MOT samarbeider med ca 300 skoler og når ca 65 000 ungdommer over hele Norge.
Det gjennomføres over 15.000 MOT-møter på ca. 300 skoler hvert år, og MOTs ildsjeler bruker årlig 30.000 timer i klasserommet.

MOTs målgruppe er alle ungdommer der en skole eller kommune har inngått en partneravtale med MOT.

MOTs viktigste resultater er mindre hyppig mobbing, færre ungdom uten en eneste venn, mindre psykiske vansker og mindre hyppig rusmisbruk.

MOTs viktigste innsatsområde er MOTs program “Robust ungdom” i ungdomsskole og videregående skole, hvor en har 12 MOT-økter i løpet av skoleløpet.

MOT har to tilleggsprogram: Skolen som samfunnsbygger og Kommunen som samfunnsbygger.

MOT har to forsterkningstiltak: Logo som forsterker og påminnelse og ID Courage.

MOT er også et verktøy for kulturbygging og verdibasert ledelse både på skoler og i kommuner.

MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere i 1997. Initiativtakere var skøyteløperne Atle Vårvik og Johann Olav Koss.

MOT er også etablert i Sør-Afrika, Thailand, Danmark og Latvia.

Har du noen minutter til overs? Se denne filmen fra MOT Danmark:

 

MOT til å glede 2017_signering av manifest
Det ble signert nytt inkluderingsmanifest av rektor Lars Olav Mogård-Larsen, elevrådsleder Live Hov Grønbech og varaordfører Elbjørg Larsen.
MOT til å glede 2017_nye MOTivatorer
Mia Skipnes og Ingrid Kilvær Nilssen er skolens nye unge MOTivatorer.
MOT til å glede 2017_Andreas
Ung MOTivator Andreas Johansen ledet arrangementet på en flott måte sammen med elevrådsleder Live Hov Grønbech.
MOT til å glede 2017_bind for øynene
Her er en av øvelsene som elevene hadde tidligere på dagen.
MOT til å glede 2017_Nordsnorsk julesalme
Tora Solhaug og Ingrid Kilvær Nilssen sang Nordnorsk julesalme til forsamlingen til akkompagnement av rektor Mogård-Larsen.
MOT til å glede 2017_Monika
Monika Storrø var en av dem som fikk besøk av Andreas denne dagen.

  1 / 12 
 
MOT til å glede-dagen 2017 
MOT til å glede-dagen 2017
Det var mye folk i aualaen.
 


Annonser