Feiring av barn født i 2016

Feiring av barn født i 2016_foreldre og barn

Alle foreldre til barn som ble født i 2016 ble i forbindelse med Bolystdagene i forrige uke invitert til en trivelig sammenkomst på Herøy omsorgssenter.

I 2016 ble det registrert hele 21 nyfødte (12 jenter og 9 gutter) i Herøy kommune og dette er en økning på tre fra året før. Barna er representert med foreldre fra mange ulike nasjonaliteter og kommer foruten Norge fra Latvia, Romania, Thailand og Syria.

Torsdag 16. mars var alle familier med barn som ble født i 2016 invitert til en markering på Herøy omsorgssenter. Arrangementet åpnet med at fire jenter fra kulturskolen bidro med flott underholdning sammen med sin lærer Reidar Moursund.

Helsesøster Edith Rishaug Hansen tok deretter ordet og informerte om hvor mange som ble født i 2016. Hun pratet også om viktigheten av at småbarnsforeldre kan møtes å diskutere felles utfordringer. Hun takket også foreldrene for at de satte barn til verden.

- Kommunen er avhengig av at det fødes unger og at vi blir flere innbyggere dersom vi skal ha en jobb å gå til. Det er ikke alltid greit å være småbarnsforeldre og da er det også greit å kunne møtes og ha noen å prate med, sa Rishaug Hansen.

Gode tjenester
Kommunalleder II Geir Berglund gratulerte foreldrene med familieforøkelsen og redegjorde for årets Bolystdager og håpet at dette kunne bli en årlig tradisjon i Herøy. Han skrøt av den jobben som gjøres i barnehage og skole og lovet at han skulle jobbe hardt for at det fortsatt skulle leveres gode tjenester i kommunen.

En analyse som ble gjennomført av Kommuneforlaget (KF) kåret i 2015 Herøy barnehage til Norges neste barnehage sammen med barnehager i Dovre kommune. Geir informerte også om at dersom den private barnehagen Solli hadde vært med i undersøkelsen så ville de også befunnet seg helt i toppen.

Strikkegave til alle nyfødte
Bjørg Grande er en dame som gjør en betydelig frivillig innsats i kommunen på mange områder. Hun er også svært glad i å strikke og i mangel på oldebarn og barnebarn på rundt 30 år fikk hun problemer med å finne noen å strikke til. Hun fikk med seg den strikkeglade Ellinor Olsen fra Seløy og sammen bestemte de seg for å strikke lue og sokker til alle nyfødte barn i Herøy. I tillegg til Bjørg og Ellinor er også Gudrun Jørgensen med på organisering selv om hun ikke bidrar med selve strikkingen. Ellinor bedyret at hun allerede hadde mange flere sett liggende så det bør derfor ikke være noe problem med leveransene selv om fødselstallet skulle øke enda mer. 

Bokgave
Biblioteksjef Roar Aune orienterte om at biblioteket skal gi et tilbud til alle, fra de yngste til de eldste. Han oppfordret derfor de nybakte foreldrene til å stikke innom når de var ute på trilletur.

Helsesøster Karina Kilvær oppfordret foreldrene til å lese for barna sine før hun sammen med Roar og Edith delte ut en bokgave til alle som fikk unger i 2016.

Arrangementet ble avsluttet med servering av mat og en egen spesiallaget kake for anledningen.

Feiring av barn født i 2016_foreldre og barn
Her er foreldre og barn som deltok på markeringen for barn som ble født i 2016.
Feiring av barn født i 2016_kulturskolen
Disse fire jentene fra kulturskolen bidro med flott underholdning sammen med sin lærer Reidar Moursund. Fra venstre: Linnea, Katinka, Kaja og Nathalie.
Feiring av barn født i 2016_Ellinor og Bjørg
Ellinor Olsen (t.v.) og Bjørg grande strikker sokker og lue til alle nyfødte i Herøy kommune.

  1 / 14 
 
Feiring av barn født i 2016 
Feiring av barn født i 2016
Disse møtte opp til markering for unger som ble født i 2016.
 


Annonser