Elektro & Kjøleteknikk i nye lokaler

Elektro & Kjøleteknikk i nye lokaler

Firmaet Elektro & Kjøleteknikk holder nå til i kjellerlokalene hvor HL Økonomiservice tidligere holdt til. Bedriften har nå fem ansatte og har vært i drift helt siden 1994.

HL Økonomiservice som tidligere hadde kontor i lokalene har nå flyttet i toppetasjen og ligger side om side med Helgeland Sparebank

Elektro & Kjøleteknikk har nå fem ansatte og i følge daglig leder Jan Harry Edvardsen har bedriften nok å gjøre i tida framover.

- Vi har i hvert fall nok arbeid ut året. Kundene kommer foruten Herøy fra Sandnessjøen og en del på Dønna. Akkurat nå er det litt stilt på Dønna så det meste av arbeid foregår på Herøy og i Sandnessjøen. Det er mye kommunale prosjekt og mindre i privatmarkedet for tida.

- Siden jeg startet i 1994 har antallet ansatte variert en del. Stort sett har vi vært 2-3 mann i jobb hele tiden, men nå er vi 5, sier Edvardsen.

Saulius kommer fra Litauen og begynte hos Jan Harry for snart 4 år siden. Martin Paulsen er fra Herøy og har jobbet i firmaet i snart 3,5 år mens Bond har vært der i 2,5 år. Medregnet læretida er han den som har vært der lengst sammen med sjefen. Den sist ansatte er herøyfjerdingen Erik Nilsen som har vært i bedriften i rundt et år.

Jan Harry er også utdannet kjøleteknikker, men sier det har blitt mindre av slike jobber i den siste tida.

Bedriften holder til i Silvalveien 3 og kan kontaktes på tlf. 75 05 96 36.

 

 

 

 

Elektro & Kjøleteknikk i nye lokaler
Her er alle ansatte i Elektro & Kjøleteknikk samlet foran kontorlokalene. Fra venstre: Erik Nilsen, Bond, Saulius, Jan Harry Edvardsen og Martin Paulsen.

Annonser