BrasøyGalleriet har hatt besøk av fantastiske elever fra 3. klasse

Maleverksted for 3

Tone Toft fra BrasøyGalleriet har sendt oss en rapport fra et givende maleverksted med elever fra 3. klasse ved Herøy skole.

Nylig hadde elevene i 3. klasse maleverksted i BrasøyGalleriet.  I to dager jobbet ungene ved staffeliet og lagde spennende kunstverk. For meg ble dette et givende besøk. Ungene var SÅ hyggelige, motiverte, kreative, nysgjerrige og høflige. En flott gjeng som med stort engasjement malte seg fra det abstrakte til det mer figurative. En forholdsvis krevende prosess (jeg var litt i tvil om dette faktisk var litt vel avansert for 3. klassinger…) som elevene klarte med glans og resulterte i mange ulike og interessante malerier.

Opplegget starter med en uvøren maleprosess, hvor det å velge farger, form og teknikk er det sentrale (abstraksjon). Når lerretet er dekket med maling starter en ny prosess med å finne frem til mulige figurer og tegne disse frem med kullstift. Her kan det oppstå mange kreative og fantasifulle situasjoner og muligheter. Det gjelder å kunne SE og OPPDAGE former og figurer!

Omvisning i systua til Bjørn var også en del av programmet disse to dagene, hvor elevene fikk et lite innblikk hvordan ulike håndverksprodukter i bomullsstoff og skinn/pels blir lagd.

Elevene var tydelig stolte av bildene sine – som forhåpentligvis har blitt stilt ut på skolen før elevene fikk ta med seg kunstverket hjem.

Takk også til engasjerte og flotte lærere.

Tone Toft

Maleverksted for 3
Her viser elevene i 3. klasse fram sine bilder.
Maleverksted for 3
Tone Toft skryter av elevene fra Herøy skole.

  1 / 11 
 
Maleverksted for 3. klasse på BrasøyGalleriet 
Maleverksted for 3. klasse på BrasøyGalleriet
 


Annonser