Avskjedsgudstjeneste for Kari prest i Herøy kirke

Kari Sjursen 2017

Søndag 27. august blir det avskjedsgudstjeneste for Kari Sjursen i Herøy kirke klokken 12.00. Herøy blir nå uten fast prest i tida framover og dette har skapt sterke reaksjoner.

Kari Sjursen har vært prest i Herøy i to år og skal nå begynne som sokneprest i Dolstad kirke i Vefsn. Kari har vært en populær prest og sier at hun har trivdes godt i kommunen. Mannen hennes jobber imidlertid i Vefsn og hun ble derfor lei av all pendlingen.

- Det er ikke så ofte det blir ledige prestestillinger i Vefsn og derfor benyttet jeg anledningen til å søke. Jeg trives godt i Herøy, men i og med at mannen min jobber i Vefsn ble jeg lei av all pendlingen. Hadde han fått jobb i Herøy hadde vi nok blitt her.

- Jeg ser selvsagt fram til den nye jobben i Dolstad kirke, men irriterer meg over det som har skjedd med prestestillingen i Herøy, sier Sjursen.

Prestekutt skaper sterke reaksjoner
Etter at Kari sa ja til prestestillingen i Vefsn sendte bispedømmerådet ut et høringsbrev der det blant annet gikk fram at prestestillingen i Herøy foreløpig ikke skulle lyses ut. Kari sier til Herøyfjerdingen at hun aldri ville sagt opp sin stilling hvis hun visste dette på forhånd.

- Jeg føler at dette er meget dårlig personalbehandling, noe jeg også har gitt uttrykk for til prosten. Jeg skjønner selvsagt at alle må bidra når det skal kuttes, men denne prosessen kunne etter min mening vært gjort på en mye mer redelig måte. Jeg håper og tror at ikke siste ordet er sagt i denne saken. Det er også viktig at flest mulig herøyfjerdinger kommer på banen og gir uttrykk for at presten og kirka betyr noe for dem, sier den avtroppende presten i Herøy.

Menighetsrådet har protestert kraftig og det samme vil nok ordføreren og det politiske miljøet gjøre innen høringsfristen som utløper 1. september. Saken skal opp i førstkommende formannskapsmøte 29. august.

Søndag 27. august holder Kari prest sin siste gudstjeneste i Herøy kirke før hun begynner i prestestillingen i Dolstad kirke 1. september.

 

Kari Sjursen 2017
Søndag holder Kari sin siste gudstjeneste i Herøy kirke for hun begynner sokneprest i Dolstad kirke i Vefsn.

Annonser