Åtte år uten fraværsskader

Åtte år uten fraværsskader ved Marine Harvest_alle

Mandag 11. september feiret Marine Harvest Herøy åtte år uten fraværsskader. Når en tenker på at dette er en bedrift med mye potensielt farlig utstyr er dette virkelig imponerende.

Siden 2006 har slakteriet til Marine Harvest jobbet systematisk med HMS for å få ned skadefraværet ved fabrikken. Mandag feiret de åtte år uten fraværsskader med kake i kantina til alle ansatte. Alle ansatte fikk også en liten påskjønnelse for jobben de har gjort.

Tilstede på markeringen var konserndirektør for Norge og Chile Per Roar Gjerde og ordfører Arnt Frode Jensen i Herøy kommune. Dette understreker betydningen og viktigheten av den jobben som er gjort ved fabrikken.

Takket de ansatte
Etter at fabrikksjef Odd Rikard Wik-Iversen hadde gratulert de ansatte med dagen og takket dem for den jobben de har gjort presenterte leder for HMS-nettverket til Marine Harvest Norway Jan Magne Berglund en del statistikk til de frammøtte. I følge Berglund har det siden 2009 blitt lagt ned 2 206 847 produksjonstimer ved fabrikken og prosessert nesten 497 600 tonn laks. I denne perioden har det blitt registrert 1874 HMS-avvik (uønskede tilstander etc.) som igjen er viktig for å hindre ulykker.

Enorm produksjon
Konserndirektør Per Roar Gjerde takket de ansatte for den jobben de har gjort og det fokuset som har vært på HMS ved bedriften. Han var også overbevist om at dette var ei næring som ville fortsette å vokse og utvikle seg videre. Det er nå 113 fast ansatte ved fabrikken fra 14 forskjellige nasjoner.

- Produksjonen siden 2009 er på rundt 500 000 tonn og dette tilsvarer hele 2,5 milliarder middagsporsjoner. Dette er nok til å mette hele Norges befolkning i 425 dager. Vi er derfor en viktig kilde til å brødfø verden, sa Gjerde.

Konserndirektør Gjerde takket også ordføreren og kommunen for at de har tilrettelagt så godt for bedriften. Han kom også inn på betydningen av gode kommunikasjoner mellom kommunen og fastlandet og hilste den planlagte fastlandsforbindelsen med tunell velkommen.

Kommunens største private arbeidsplass.
Ordfører Arnt Frode Jensen kom inn på at bedriften er kommunens største private arbeidsplass og hvilken betydning den har for kommunen. Han kom inn på den kampen de hadde for å beholde fabrikken da det var snakk om nedleggelse og den jobben som er gjort siden for å tilrettelegge best mulig for at den skal bli værende på Herøy.

- Arbeidet med fastlandsforbindelsen har kommet så langt at det er syv kommuner som stiller seg bak et prosjekt som har til hensikt å få realisert fastlandsforbindelsen. Seks av disse bidrar med finansiering i tillegg til næringslivet med Marine Harvest i spissen. Første møte er på fredag og da skal det ansettes folk som vil arbeide kontinuerlig med dette prosjektet, sa Jensen.

Kulturelt innslag med unge strykere
Marine Harvest støtter mange ulike organisasjoner og foreninger mot at de også kan gi litt tilbake til bedriften. Denne gangen var det fire unge strykere som sammen med sin leder Eva Brandth sørget for flott underholdning. Det kan nevnes at tre av musikerne kommer fra Dønna mens den siste bor i Alstahaug.

Feirer med fest i Herøyhallen
Mot slutten av markeringen slapp fabrikksjef Wik-Iversen nyheten om at alle ansatte ble invitert til ei markering i Herøyhallen lørdag 14. oktober. Etter først et lukket arrangement for bedriften inviteres det til offentlig fest klokka 22.00. Dette er et samarbeid med Herøy idrettslag der de står som arrangører mot at de får en god slump med penger i klubbkassa.

Bandet som skal spille heter Miami Heat og skal etter det vi har fått høre bestå av dyktige musikere som skaper god stemning. De ansatte på Marine Harvest har også ved en tidligere anledning fått oppleve bandet live til stor begeistring.

Åtte år uten fraværsskader ved Marine Harvest_alle
Her er mange av bedriftens ansatte samlet utenfor fabrikken i nydelig høstvær.
Åtte år uten fraværsskader ved Marine Harvest_konserndirektør
Konserndirektør Per Roar Gjerde var tilstede under markeringen.
Åtte år uten fraværsskader ved Marine Harvest_ordfører gir blomster
Ordfører Arnt Frode Jensen overrakte blomster fra Herøy kommune til fabrikksjef Odd Rikard Wik-Iversen.
Åtte år uten fraværsskader ved Marine Harvest_kake2
En enorm kake var på plass til markeringen.
Åtte år uten fraværsskader ved Marine Harvest_underholdning
Disse unge strykerne sørget for flott underholning sammen med sin leder Eva Brandth.

  1 / 12 
 
Åtte år uten fraværsskader 
Åtte år uten fraværsskader
Mange ansatte var samlet i bedriftens kantine under markeringen.
 


Annonser